P4S – EEN DRUKKER MET EEN ECOLOGISCH HART

Hoe zit het eigenlijk met print in deze digitale tijden?

Of het nu gaat om Post-it notes, papieren draagtassen of een A4 vel,… blijft papier blijft nog steeds een belangrijke rol spelen.

In 2017 werd er 8 miljoen ton papier geproduceerd. Bijna de helft daarvan deed dienst als verpakkingsmateriaal en één vierde werd gebruikt in de grafische sector, als drukwerk.

Papier ligt vaak onder vuur door een aantal hardnekkige vooroordelen. Wat we in de eerste plaats vaak horen is dat de papierindustrie de bossen vernietigt. Niets is echter minder waar. De gronden die ontbost worden dienen hoofdzakelijk voor landbouw en veeteelt. De papierindustrie daarentegen voert een strikt bosbeheer door en is de primaire factor van herbebossing.

Een tweede punt dat men vaak hoort is dat digitale mailingen minder vervuilen dan papier. Maar ook dat is niet correct, want een papieren mailing is veel energievriendelijker dan zijn digitale versie. Het heeft ook te maken met de "immaterialiteit" van het digitale. Maar men moet ook rekening houden met de servers waarop al onze mails worden geplaatst en de fabricatie van de servers die we stilaan als een ecologische ramp kunnen beschouwen.

Je zou kunnen beweren dat papier de minst vervuilende vorm van communicatie is. Papierproductie is een ideaal voorbeeld van een circulaire economie: Het eindproduct is tevens de basisgrondstof voor een nieuwe productie.

Print4Student gebruikt hoofdzakelijk FSC-papier.

Wat is het FSC label?

De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale organisatie (zonder winstoogmerk) die werd opgericht in 1993 door o.a. boseigenaars, de hout- en papierindustrie en sociale en ecologische bewegingen.

FSC promoot een duurzaam bosbeheer over de gehele wereld en dit volgens strikte sociale, ecologische en economische criteria.

Door het gebruik van papier en hout met een FSC-label draagt u concreet bij aan een verantwoord bosgebruik over de hele wereld.

Print4Student heeft eveneens een 100% groene leverancier van gas en elektriciteit, met een lokale en duurzame productie, 100% groene elektriciteit en natuurlijk gas.

DAARBOVENOP…

werkt Print4Student werkt samen met een bedrijf dat alle papier- en kartonafval recycleert en herwaardeert. 

Maak je dus geen zorgen en print je crusssen. Wij zorgen voor een zuinig drukwerk.